Uniwersytet w Białymstoku będzie współpracował z Luoyang Normal University

Data wydarzenia 27-06-2017

Na Uniwersytecie w Białymstoku gościła delegacja z chińskiego Luoyang Normal University. Władze obydwu uczelni podpisały list intencyjny w sprawie współpracy.

Ma ona dotyczyć w szczególności wymiany akademickiej. UwB przygotował z myślą o studentach z Chin szczegółową ofertę kierunków, które mogą być prowadzone w języku angielskim. Obejmuje ona zarówno nauki ścisłe (informatyka oraz chemia), jak i społeczne czy humanistyczne (międzynarodowe stosunki gospodarcze, filologia angielska, pedagogika).  Podczas spotkania omawiane były zarówno programy studiów, jak i zasady rekrutacji kandydatów oraz warunki studiowania na największej podlaskiej uczelni.

 

W skład chińskiej delegacji weszli Shi Mingde - rektor Luoyang Normal University, a także Li Zhepeng – dyrektor Departamentu Współpracy i Wymiany Międzynarodowej oraz Shang Lijun – dziekan Music College. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, a także przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Matematyki i Informatyki, Biologiczno-Chemicznego, Filologicznego, Pedagogiki i Psychologii oraz Ekonomii i Zarządzania. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej, Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji, a także pełnomocniczka rektora ds. umiędzynarodowienia dr Izabela Kraśnicka.