W Uniwersyteckim Centrum Podcastów rozpoczyna się cykl rozmów o otwartej nauce

W ramach Uniwersyteckiego Centrum Podcastów „Na końcu świata” rusza nowy cykl podcastów, którego goście będą rozmawiać o otwartej nauce. Cykl nosi tytuł „Warto otwierać”.

- Otwarta nauka polega na dzieleniu się efektami pracy naukowej z szerokim gronem odbiorców w internecie, oczywiście w określony sposób i w określonych miejscach. Ta otwartość nauki odnosi się do publikacji, ale także do danych badawczych – mówi pomysłodawczyni podcastu Agnieszka Gałecka-Golec z Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB).

Jak otwieramy naukę?

- Na uczelniach w Polsce to otwieranie nauki jest utożsamiane z otwartym publikowaniem lub upowszechnianiem prac naukowych w internecie, także danych badawczych. Pracownicy naukowi, doktoranci, ale także studenci publikują w otwartych czasopismach, otwartych wydawnictwach, zamieszczają swoje publikacje i dane badawcze w wybranych repozytoriach. Repozytorium to archiwum cyfrowe, którego celem jest długotrwałe przechowywanie i upowszechnianie w internecie efektów pracy naukowej. Repozytorium UwB jest jednocześnie repozytorium instytucjonalnym, już od 7 lat promuje naukę na naszej uczelni. Platforma funkcjonuje na otwartym oprogramowaniu i jest w niej dostępnych ponad 11 tysięcy prac. Są to m.in. monografie, rozdziały z książek i czasopism, doktoraty, raporty, recenzje. Dostęp do nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, bez konieczności logowania się – opowiada Gałecka-Golec.

Aktywna w Repozytorium jest od początku prof. Urszula Sokólska – wybitna językoznawczyni z Wydziału Filologicznego UwB – pierwszy gość podcastu „Warto otwierać”. W rozmowie prowadzonej przez dr Katarzynę Sztop-Rutkowską z Instytutu Socjologii opowiada o tym, jak 7 lat temu RUB budził w niej lęk, także pod względem technicznym. Profesor Sokólska przypomina obawy często powtarzane w środowisku akademickim, że jeżeli upublicznimy prace, to zostaną one skopiowane, bo zwłaszcza wśród studentów pokutuje przekonanie, że jeżeli coś jest w internecie, to jest niczyje.

- Dojrzewamy jako środowisko naukowe do nowych decyzji, poza tym musimy nauczyć się poruszać  w nowej przestrzeni.  Musiałam nauczyć się nowych technologii, a  taką nową technologią jest repozytorium, które okazało się zbawienne podczas pandemii. Siedząc w domu przed własnym komputerem możemy korzystać, ze źródeł w Rzeszowie, w Krakowie, w Gdańsku, Rzymie, Nowym Jorku…. – mówi prof. Urszula Sokólska.

- Jeżeli zależy nam, by nas cytowano, to warto się podzielić – radzi dr Katarzyna Sztop -Rutkowska.

To buduje współpracę i rozwija naukę – zgodne są uczestniczki pierwszej rozmowy na temat otwierania nauki.

Warto dodać, że podcast został objęty patronatem Koalicji Otwartej Edukacji, do której należy Biblioteka Uniwersytecka im Jerzego Giedroycia.

Uniwersyteckie Centrum Podcastów koordynuje Dorota Sawicka.

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego podcastu - Warto otwierać.

Polecamy również stronę - https://www.uwb.edu.pl/uniwersyteckie-centrum-podcastow