Warsztaty - Automotywacja do Pracy Naukowej

Data wydarzenia 27-05-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych na bezpłatne warsztaty pt. "AUTOMOTYWACJA DO PRACY NAUKOWEJ".

Celem zajęć jest: rozwinięcie umiejętności naukowców (doktorantów, asystentów, adiunktów) do wzbudzania i utrzymywania własnej motywacji do pracy naukowej oraz innych działań o istotnym znaczeniu zawodowym i osobistym.

Korzyści dla uczestników: naukowcy poszerzą swoją wiedzę na temat uniwersalnych mechanizmów kierujących ludzką motywacją, zdiagnozują też swoje dominujące potrzeby i motywy podejmowania pracy naukowej. Ponadto poznają nowe strategie wyznaczania celów oraz przećwiczą takie ich formułowanie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia potrzebnego rezultatu. W wyniku zaproponowanych ćwiczeń uczestnicy sporządzą swój indywidualny portret motywacyjny. Dzięki uczestnictwu w zajęciach naukowcy wyznaczą istotny cel związany z własną pracą naukową, sporządzą plan jego osiągnięcia oraz wypracują sposoby motywowania się do działania na poszczególnych etapach realizacji tego planu.

Opis zajęć: Praca naukowca jest zajęciem wymagającym samodyscypliny oraz umiejętności samodzielnego planowania celów i zadań związanych z własnym rozwojem zawodowym i osobistym. Wyzwaniem dla aktywnych naukowców pracujących na uczelniach jest też pogodzenie pracy stricte naukowej z koniecznością poświęcenia swojego czasu zadaniom dodatkowym (praca dydaktyczna i administracyjna).

Oferowane szkolenie stanowi odpowiedź na potrzeby aktywnych naukowców. Zajęcia zostały podzielone na dwa moduły: pierwszy z nich dotyczy motywacji do działania, drugi zaś został poświęcony wyznaczaniu i realizacji celów. Podczas zajęć uczestnicy zdiagnozują, jakie potrzeby i motywy stanowią podstawę podejmowanych przez nich działań oraz czy w ich wykonywaniu są bardziej nastawieni na realizację celu czy na samo działanie. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczestnicy będą mogli wypracować metody samodzielnego motywowania się do pracy w określonej sytuacji. W drugiej części zajęć uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo wyznaczać cele oraz zaplanują poszczególne kroki wybranego przez siebie celu związanego z pracą naukową. Wypracują także metody radzenia sobie z demotywacją.

Zajęcia oparte są na metodach dydaktyki aktywnej: ćwiczeniach indywidualnych i w parach, kwestionariuszach, burzy mózgów, dyskusji. Szkolenie skierowane jest do osób, które napotykają trudności w realizacji swoich celów zawodowych i chcą zwiększyć swoją efektywność w pracy naukowej.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych, w tym przerwy 10-minutowe co półtorej godziny zajęć.

Termin: 31.05.2019 r. w godzinach 9:15 - 16:00.

Miejsce: Wydział Informatyki PB, ul. Wiejska 45 A, sala nr 237.

Prowadzący: mgr Agnieszka Bożek - psycholog, trener, coach ACC ICF, absolwentka psychologii stosowanej UJ, prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, m.in. komunikacji interpersonalnej, motywowania siebie i innych do działania, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego i budowania zespołu na UJ i innych uczelniach. Pod marką Trener Nauki prowadzi szkolenia dla naukowców z całej Polski z zakresu andragogiki, psychologii zachowań grupowych, autoprezentacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć dydaktycznych i szkoleń. Jako naukowiec-praktyk specjalizuje się w tematyce wykorzystania osiągnięć w dziedzinie psychologii pozytywnej w praktyce, w szczególności w celu poprawy jakości życia codziennego oraz jakości i komfortu pracy w organizacjach.

Rejestracja: do dnia 30.05.2019 r. poprzez formularz dostępny na stronie RPK:


http://rpkbialystok.pb.edu.pl/


 - liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie jest bezpłatne