Wiwat Akademia! Uniwersytet w Białymstoku uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki

Trzykrotnym uderzeniem berła rektor UwB prof. Robert Ciborowski oficjalnie zainaugurował rok akademicki 2022/2023. Była to już 26. inauguracja na największej podlaskiej uczelni. – Na nowy rok patrzymy z optymizmem. Staramy się, by uniwersytet rósł w siłę, staramy się, żeby przybywało nam i studentów, i pracowników, i inwestycji – mówił w trakcie uroczystości rektor UwB.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w auli Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Wzięli w niej udział przedstawiciele studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz innych podlaskich uczelni.

Inauguracja była okazją do podsumowań i przedstawienia planów na najbliższy rok. 

- Zaczynamy 26. rok działalności, za nami 25 lat. I jak to ktoś znany powiedział: po 25. roku życia to już każdy pracuje na swój wyraz twarzy. Po 25 latach (to się nawet dobrze składa, bo to jest okres, kiedy kończy się studia) musimy naszą pozycję utrwalać i stawać się bardziej dorośli - i w polskiej nauce, polskim systemie szkolnictwa wyższego coraz bardziej znaczący – mówił w trakcie uroczystości prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Podkreślał, że w ciągu 25 lat największa podlaska uczelnia stała się ośrodkiem rozpoznawalnym w kontekście naukowym, badawczym, projektowym. Dziś nikt nie może powiedzieć, że nie wie, gdzie jest i czym zajmuje się Uniwersytet w Białymstoku.

- Nawet cieszymy się z tego, że często nazywa się nas uniwersytetem pogranicza, bo my tę misję staramy się wypełniać. To my jesteśmy tym oknem na Wschód, to my jesteśmy tym oknem na inne międzynarodowe relacje, które w tym obszarze świata czy gospodarki funkcjonują – mówił rektor UwB. - Na nowy rok patrzymy z optymizmem. Staramy się, by uniwersytet rósł w siłę, staramy się, żeby przybywało nam i studentów, i pracowników, i inwestycji – podkreślał prof. Robert Ciborowski.

Przypomniał, że w tym roku uczelnia rozpoczyna dwie duże inwestycje: budowę siedziby Filii UwB w Wilnie oraz budynku wydziałów humanistycznych w kampusie. Przy okazji zwrócił uwagę na ważną rolę kampusu w życiu Uczelni. To miejsce, które przyczynia się nie tyko do rozwoju uniwersytetu i nauki, ale także jednoczy „ludzi UwB”. Ponadto, staje się ważnym miejscem z perspektywy miasta i regionu. 

- Uniwersytet w Białymstoku to ponad 8,5 tysiąca studentów - razem z doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych - i ponad 1200 pracowników. Tworzymy ogromną wspólnotę i mam nadzieję, że ta wspólnota będzie się rozwijać, że będziemy coraz bardziej uniwersyteccy – podkreślał prof. Robert Ciborowski.

W sposób szczególny witał studentów pierwszego roku. Ich przedstawiciele złożyli ślubowanie w trakcie inauguracji, odbyło się także symboliczne pasowanie berłem. Przed rektorem stanęli studenci, którzy uzyskali najwyższe noty w postępowaniu rekrutacyjnym. Ślubowanie złożyli także doktoranci przyjęci w tym roku do Szkół Doktorskich UwB.

Przedstawiciele studentów i doktorantów zabrali głos podczas poniedziałkowej uroczystości. Wiktor Walewski, przewodniczący Parlamentu Studenckiego UwB przypominał, że od kilku lat społeczność akademicka zmaga się z coraz to nowymi wyzwaniami.

- Życie nie znosi próżni i daje nam to odczuć, abyśmy docenili to, czego być może nie dostrzegamy. Wielokrotnie ludzie i świat nauki nieśli nadzieję na lepsze jutro. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? W imieniu całej społeczności studenckiej pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie, na jakie mogliśmy liczyć w murach naszej uczelni – mówił Wiktor Walewski. 

- Rolą naukowca, również tego młodego, jest dociekać i bronić prawdy. Prawdy, która współcześnie staje się produktem deficytowym. Jesteśmy bowiem świadkami tego, że fakty naukowe są coraz częściej traktowane jak opinia i odrzucane. Dwoje holenderskich profesorów napisało jakiś czas temu: „Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy odważnych naukowców, pełniących rolę strażników faktów oraz nauczycieli jako ambasadorów racjonalności” – mówił z kolei mgr Przemysław Brzozowski, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

W trakcie uroczystości nie zabrakło wyróżnień i odznaczeń. „Medal Uniwersytetu w Białymstoku” odebrali dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Z kolei tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” przyznano:  dr. hab. Jerzemu Bielukowi, prof. UwB z Wydziału Prawa, dr hab. Alinie Teresie Dubis, prof. UwB z Wydziału Chemii, dr. hab. Jerzemu Grabowieckiemu, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów, prof. dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz z Wydziału Biologii, Janowi Mieczysławowi Snopce, prof. UwB z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz dr. hab. Tadeuszowi Truskolaskiemu, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów.

Poniedziałkową uroczystość zakończył wykład inauguracyjny pt. „Norma językowa w społeczeństwie sieci”, który wygłosiła dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz. Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.  Językoznawczyni zwracała uwagę, że we współczesnym świecie komunikacja językowa ma odpowiadać na potrzebę chwili (tu i teraz), potrzeby rynku i marketingu. Można zauważyć nieustanną potrzebę autokreacji, eksperymentowanie z formami językowymi (np. używanie słów niezgodnie z ich znaczeniem), dążność do bycia oryginalnym. Stoi to w sprzeczności z ustalonymi przez społeczność normami językowymi. Język używany jest w sposób niestandardowy, zwłaszcza w rzeczywistości wirtualnej.

- Forma językowa ma pasować do aktualnej sytuacji, a niekoniecznie zasadzać się na tradycji, którą chce się przekazać następnym pokoleniom. Tutaj posłużę się przykładem, który przywołała prof. Urszula Andrejewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, a który obrazuje zjawisko, że formy językowe mają odpowiadać potrzebom chwili. Otóż, znają państwo frazeologizm: koń by się uśmiał. Chyba nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby jakoś go przekształcać. A tymczasem, jak opisała to pani prof. Andrejewicz, w sieci pojawiają się takie konstrukcje: „można to zrobić tak, że koń się uśmieje”, „macie taką demokrację, że koń się śmieje” albo „nie śmieszy mnie to, ale mój koń się uśmiał” – mówiła prof. Katarzyna Kłosińska.

Zwróciła też uwagę, że wyłoniła się inna kategoria niż norma językowa, a mianowicie: dobrostan językowy. Jest to taki język i taki sposób używania języka, który uważany jest za właściwy przez danego użytkownika.

Inauguracja na UwB była też okazją do złożenia życzeń Uczelni, jej studentom i pracownikom. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odczytał listy od premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Głos zabrali również poseł Jarosław Zieliński, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Kształci aktualnie ok. 8,6 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W tym gronie jest blisko 3,5 tys. nowo przyjętych żaków. Kolejny etap edukacji na stacjonarnych studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpoczęły 2722 osoby. Na studiach niestacjonarnych – 736.

UwB zatrudnia niemal 1300 pracowników. Większość - 773 osoby – to nauczyciele akademiccy (w tym 74 profesorów, 191 doktorów habilitowanych, 372 doktorów, 136 magistrów).

Uniwersytet w Białymstoku utworzony został w 1997 roku jako trzynasty uniwersytet w Polsce. Wcześniej, przez blisko 30 lat, w Białymstoku działała Filia Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie w strukturze uczelni znajduje się 15 jednostek: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Matematyki, Wydział Nauk o Edukacji oraz Wydział Prawa, a także Instytut Filozofii, Instytut Informatyki, Instytut Socjologii, Instytut Studiów Kulturowych, Instytut Zarządzania oraz Filia UwB w Wilnie – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny.

Uczelnia oferuje ponad 40 kierunków studiów i blisko 30 różnych studiów podyplomowych. Jest regionalnym liderem pod względem liczby grantów z Narodowego Centrum Nauki, zaś jej badacze mają na koncie dokonania naukowe na światową skalę.

Od 2014 roku UwB dysponuje nowoczesnym kampusem przy ul. Ciołkowskiego, który niedawno wzbogacił się o nową siedzibę Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budynek obserwatorium astronomicznego z planetarium. W planach władz uczelni jest jego dalsza rozbudowa. W tym roku (wrzesień 2022) rozpoczęła się budowa siedziby Filii UwB w Wilnie. 


Galeria zdjęć