Współpraca Uniwersytetu w Białymstoku z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym

Uniwersytet w Białymstoku będzie współpracował z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś (24.11.2022) rektor UwB prof. Robert W. Ciborowski oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Andrzej Stróżny.

Zgodnie z zapisami dokumentu, współpraca ma dotyczyć działalności o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. Wśród planowanych inicjatyw jest m.in. organizacja szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań, jak również rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji studentów.