Współpraca z Luoyang Normal University będzie kontynuowana

Data wydarzenia 09-05-2018

Na Uniwersytecie w Białymstoku gościli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich z Luoyang Normal University (LNU) w Chinach. Rozmowy z władzami UwB dotyczyły kontynuacji współpracy naukowej i dydaktycznej.

Efektem spotkania jest m.in. list intencyjny w sprawie dalszej wymiany studentów, uszczegóławiający zapisy umowy zawartej pomiędzy uczelniami we wrześniu 2017 roku. Przypomnijmy, że od marca 2018 roku na Uniwersytecie w Białymstoku przebywa 39 studentów z Luoyang Normal University. Przyjechali do stolicy Podlasia na jeden semestr. Uczęszczają na zajęcia realizowane w języku angielskim, wspólnie z żakami, którzy na UwB przyjechali w ramach programu Erasmus+. Do wyboru mieli blisko 40 przedmiotów na 6 wydziałach: pedagogiki i psychologii, ekonomii i zarządzania, prawa, historyczno-socjologicznym, matematyki i informatyki oraz fizyki. Za udział w zajęciach nie płacą, pokrywają natomiast koszty swojego zakwaterowania w akademiku oraz wyżywienia. Władze polskiej i chińskiej uczelni ustaliły, że ta forma wymiany będzie kontynuowana.

Dodatkowo dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, przedstawił delegacji z Chin szczegółową ofertę odpłatnych studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim, przygotowaną specjalnie z myślą o studentach z Luoyang Normal University, którzy chcieliby uzyskać dyplom magistra na Uniwersytecie w Białymstoku. Chodzi m.in. o takie kierunki, jak stosunki międzynarodowe, informatyka, pedagogika czy filologia angielska. W razie zainteresowania kandydatów z Chin, studia mogłyby zostać uruchomione już od roku akademickiego 2018/2019.

Luoyang Normal University (LYNU) znajduje się w mieście Luoyang w prowincji Henan. W jego murach kształci się ponad 30 tys. studentów.