Wybory uzupełniające do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 18-01-2019

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10

Działając zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach Komisji Wyborczej Okręgu nr 10, uprzejmie zapraszam na zebranie wyborcze, które odbędzie się dnia


25 stycznia (piątek) 2019 r. o godz. 12.30

w sali A 113, (I piętro), ul. Świerkowa 20A.


Na zebraniu przeprowadzone będą wybory uzupełniające kandydatów na przedstawicieli do Senatu w liczbie 1

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w: Bibliotece Uniwersyteckiej, Katedrze Teologii Prawosławnej, Katedrze Teologii Katolickiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwie, Archiwum oraz Administracji Centralnej z Domami Studenta.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10
Uniwersytetu w Białymstoku

 Marzena Lubaszewska