Wydział Fizyki zaprasza na otwarte seminarium z udziałem prof. Lecha T. Baczewskiego

Data wydarzenia 18-10-2018

„Nowa metoda separacji molekuł chiralnych o różnym kierunku skręcenia przy użyciu nanostruktur magnetycznych” – to temat referatu, jaki na Wydziale Fizyki UwB wygłosi prof. dr hab. Lech Tomasz Baczewski z Instytutu Fizyki PAN. Seminarium z jego udziałem odbędzie się 23 października 2018 r. o godzinie 13:15 (sala 2011).

W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano podstawy nowej metody separacji enancjomerów poprzez oddziaływania pomiędzy molekułami chiralnymi i nanostrukturą magnetyczną z anizotropią prostopadłą. Zaobserwowano, że molekuły o jednym kierunku skręcenia są adsorbowane znacznie szybciej, gdy kierunek magnetyzacji warstwy ferromagnetycznej jest skierowany w górę, a molekuły o odwrotnym kierunku skręcenia adsorbują szybciej dla kierunku magnetyzacji skierowanego do dołu. W prezentowanej metodzie ta separacja nie następuje wskutek działania pola magnetycznego, tylko poprzez kwantowe oddziaływania spinowo-wymienne (spin-exchange interaction) molekuł chiralnych z metaliczną nanostrukturą ferromagnetyczną, na której zostały one zaadsorbowane.

Tematyka wykładu związana jest z pracą, jak ukazała się ostatnio w prestiżowym czasopiśmie Science.

(Science 360, 6395, 1331-1334 (2018))

Więcej informacji o badaniach i ich wynikach można znaleźć na stronie Instytutu Fizyki PAN pod adresem
http://press.ifpan.edu.pl/news/18/06/IFPAN180621.html