Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB zaprasza uczniów na Akademię Maturalną

Intensywne powtórzenie materiału i jego uporządkowanie, wspólne rozwiązywanie zadań maturalnych – tak będzie wyglądać Akademia Maturalna przygotowana przez historyków z Uniwersytetu w Białymstoku. Co ważne - akademicy zaprosili do współpracy doświadczonych nauczycieli. Tegoroczni maturzyści mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu się do egzaminów z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Każdy z dwóch kursów obejmie łącznie 40 godzin. Zajęcia ruszą 26 stycznia. W czasie ferii szkolnych spotkania będą odbywały się w dni robocze, potem – w weekendy. Finałowe zaplanowane są na 10 kwietnia.

- Naszym celem jest przede wszystkim wsparcie maturzystów. Ale przy okazji chcemy też pokazać nasz wydział z jak najlepszej strony, umożliwić młodym ludziom kontakt z naszymi znakomitymi wykładowcami, by w ten sposób rozbudzać w nich zainteresowanie historią, sprawami współczesnego ustroju, polityki, stosunków międzynarodowych. Swoje naukowe pasje mogą potem rozwijać na jednym z oferowanych przez nas kierunków studiów – mówi prodziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych dr Wojciech Walczak.

Prowadzący Akademię Maturalną to w większości nauczyciele akademiccy związani z wydziałem: dr hab. Piotr Guzowski, dr hab. Karol Łopatecki, dr Radosław Poniat, dr hab. Jan Snopko, dr hab. Krzysztof Buchowski, dr hab. Joanna Sadowska, dr Justyna Olędzka. Zajęcia w ramach kursów poprowadzą też doświadczeni nauczyciele białostockich szkół: mgr Piotr Liedke - nauczyciel historii w VIII LO Białymstoku z blisko 30-letnim stażem, od 2000 r. współpracujący z Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Łomży oraz mgr Michał Dobkowski - nauczyciel WOS i historii w II LO w Białymstoku, opiekun naukowy kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z WOS i historii.

Opłata za kurs, która pokryje koszt materiałów dydaktycznych jakie otrzymają uczniowie, to 50 zł. Na chętnych wydział czeka do 20 stycznia 2022 r. – w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń o udziale w zajęciach zdecyduje ich kolejność.

Zajęcia będą odbywały się w auli wydziału (pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 w Białymstoku). Partnerem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Historyczne. 

Szczegółowy harmonogram Akademii, program oraz formularze zgłoszeniowe można zaleźć na stronie internetowej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB pod adresem historia.uwb.edu.pl/kursy-maturalne-z-historii-i-wos-u