Wydział Matematyki UwB będzie współpracował z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli z Podlasia i Mazowsza, wymiana doświadczeń i materiałów dydaktycznych, realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych przez nauczycieli i uczniów z województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz podejmowanie innych inicjatyw edukacyjnych – takie mają być efekty porozumienia, które największa podlaska uczelnia, reprezentowana przez Wydział Matematyki, zawarła z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Porozumienie zostało zawarte 6 kwietnia 2022 roku. W środę, 4 maja 2022 roku odbyło się spotkanie online, podczas którego zostały skonkretyzowane wstępne działania, jakie Wydział Matematyki UwB i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) mają zamiar razem podjąć na początku następnego roku szkolnego.

W spotkaniu wzięły udział dziekan Wydziału dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB oraz dr Anna Rybak, koordynator Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki i koordynator realizacji zawartego porozumienia ze strony jednostki UwB. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie reprezentowały: z-ca dyrektora Teresa Makulska, Beata Wąsowska-Narojczyk -  koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN ds. matematyki i koordynator realizacji zawartego porozumienia ze strony MSCDN, a także członkowie międzywydziałowego Zespołu MSCDN ds. matematyki (nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni z Wydziałów).

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Stanowi zespół profesjonalistów zatrudnionych w sześciu wydziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Misją Centrum jest wszechstronne wspieranie  nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz doradców metodycznych z całego Mazowsza w oparciu o  nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne.

MSCDN co roku organizuje około 1600 różnorodnych form doskonalenia dla kadry oświatowej. Współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, z wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi i instytucjami kultury.

Celem porozumienia, które UwB zawarł z MSCDN jest zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia matematycznego poprzez podejmowanie i realizację wspólnych działań w zakresie wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela, organizowanie szkoleń dla nauczycieli z regionów Podlasia i Mazowsza, wymiany doświadczeń i materiałów dydaktycznych, realizowania wspólnych projektów edukacyjnych przez nauczycieli i uczniów z województw mazowieckiego i podlaskiego oraz podejmowania innych inicjatyw edukacyjnych.