Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Data wydarzenia 30-11-2022

Od 2 listopada do 30 listopada 2022 r. trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych (KA 131) w celu odbycia praktyk (SMT) w roku akademickim 2022/2023.

Formularz zgłoszeniowy oraz Learning Agreement (zaakceptowany przez wszystkie wskazane w dokumencie strony) należy składać osobiście w Dziale Współpracy Międzynarodowej przy ul. Świerkowej 20B (pokój 11) lub drogą mailową: s.leszczuk@uwb.edu.pl.

Nowe zasady kwalifikacji oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej w zakładce: Praktyki.