Zabytkowy gmach Uniwersytetu w Białymstoku odzyskał dawny blask

Zakończył się remont elewacji frontowej siedziby Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. Prace kosztowały ponad 332 tys. zł.

Remont elewacji frontowej rozpoczął się w połowie września i trwał ponad dwa miesiące. W tym czasie zostały skute stare, odpadające tynki i wykonane nowe – renowacyjne. Zakres prac obejmował także m.in. oczyszczenie i odgrzybienie podłoża ścian i stropów, szpachlowanie, malowanie ścian. Wymieniono obróbki blacharskie i parapety, odbudowane zostały również zniszczone detale. Kolorystyka elewacji została uzgodniona z konserwatorem zabytków.

Nadzór inwestorski nad pracami przy ul. Warszawskiej pełnił Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu w Białymstoku.

Remont kosztował ponad 332 tys. zł, z tego 80 tys. zł to dotacja od Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe - 252 tys. zł to środki własne uczelni.

Budynek przy ul. Warszawskiej 63 pochodzi z XIX wieku. Został zbudowany przez rodzinę Trębickich. Później należał do właścicieli fabryki włókienniczej – rodziny Commichau. Do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1975 roku. Obecnie to jeden z najpiękniejszych gmachów w Białymstoku.