Zapraszamy na wykład prof. Elżbiety Kaczyńskiej o przemocy w carskiej Rosji - 21 listopada

Data wydarzenia 17-11-2017

Na spotkanie z prof. Elżbietą Kaczyńską zaprasza w najbliższy wtorek (21.11.2017) Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB. Temat jej wykładu otwartego to „Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa w Rosji carskiej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00, w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 (sala nr 46). Prof. Kaczyńska jest zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku, które w 2018 roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia.

Profesor Elżbieta Kaczyńska jest jednym z uznanych badaczy dziejów gospodarczych i społecznych ziem polskich w XIX i pierwszej połowy XX wieku. Ponadto w obszarze jej zainteresowań badawczych znalazły się między innymi historia prawa, socjologia, badania nad dziejami miast, jak również zagadnienia związane z Syberią i pobytem zesłanych tam Polaków. Elżbieta Kaczyńska była na gruncie polskim prekursorką badań nad historią przestępczości i systemów karnych w Polsce i w Rosji.

 

W początkach swojej pracy naukowej Pani Profesor została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-1979 była oddelegowana do pracy w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1975 r. objęła kierownictwo Zakładu Historii na Wydziale Humanistycznym FUW (jego twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. Andrzej Wyrobisz). Zespół zakładu składał się wówczas z zaledwie dwóch pracowników. W momencie odejścia prof. Kaczyńskiej – było ich blisko 25. Pisała potem we wspomnieniach: „już w tamtych czasach byłam przekonana, że ja, i wiele innych osób polubiło pracę na Filii UW; było tam coś ważnego do zrobienia, a mimo parszywej atmosfery politycznej czuliśmy się swobodni, byliśmy „na luzie””. W 1978 r. prof. Elżbieta Kaczyńska nawiązała współpracę z Instytutem Historii PAN, gdzie przeniosła się ostatecznie.

 

Wkład w rozwój białostockich studiów historycznych to nie jedyne zasługi prof. Elżbiety Kaczyńskiej dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W październiku bieżącego roku przekazała ona Bibliotece WH-S swój bogaty księgozbiór. Podarowana kolekcja liczy ponad tysiąc woluminów.

 

- Dominują prace w języku polskim, ale kilkadziesiąt pozycji wydanych jest w języku francuskim, niemieckim i rosyjskim. Wartość tego księgozbioru wyznacza jego interdyscyplinarność i tematyczna niejednorodność. Poszczególne pozycje odnoszą się bowiem do takich dyscyplin naukowych jak: historia, antropologia, socjologia, ekonomia czy językoznawstwo. Zamysł kolekcji tworzony był wokół różnych aspektów historii gospodarczej i społecznej Polski XIX i XX wieku. Szczególnie interesujące i wartościowe pozycje odnoszą się także do zagadnień związanych z tematyką Syberii – informuje mgr Marta Kupczewska z Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

 

Ofiarowane książki są sukcesywnie opracowywane przez pracowników biblioteki i włączane do księgozbioru. Wszystkie zostaną też opatrzone specjalną pieczęcią informującą o donatorce.