Zaproszenie na prezentację projektu "Słownik polskiej terminologii prawosławnej"

Data wydarzenia 02-09-2022

Katedra Teologii Prawosławnej i Wydział Filologiczny UwB serdecznie zapraszają na prezentację "Słownika polskiej terminologii prawosławnej" wraz z dyskusją panelową na temat polskiej terminologii prawosławnej. Słownik będący wynikiem realizacji grantu białostockich badaczy prawosławia zawiera ponad 4 tysiące artykułów hasłowych dotyczących wiary, moralności, życia religijnego i organizacji Cerkwi prawosławnej.

Znajdują się w nim terminy utrwalone w ogólnym języku polskim, a także zapożyczone z języków greckiego i cerkiewnosłowiańskiego. Analizowany zbiór został poszerzony również o terminologię chrześcijańską sprzed podziału Kościoła w 1054 r. i częściowo porównany z terminologią Kościoła rzymskiego. Słownik adresowany jest do szerokiego grona niewyspecjalizowanych odbiorców, zarówno wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i tych czytelników, którzy nie będąc osobami prawosławnymi, poszukują informacji na temat znaczenia wyrazów i wyrażeń związanych z prawosławiem.

Słownik polskiej terminologii prawosławnej dostępny jest dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej (dostępnej pod adresem https://sptp.uwb.edu.pl), z których obie są w pełni funkcjonalne, a wersja elektroniczna zawiera dodatkowo materiał audio obejmujący wszystkie polskie ter-miny oraz ich odpowiedniki w języku greckim, cerkiewnosło-wiańskim i angielskim.

Spotkanie odbędzie się 2 września o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (ul. K. Ciołkowskiego 1R).

 


Słownik powstał w wyniku interdyscyplinarnej współpracy teologów, teolingwistów i filologów pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wiesława Jana Przyczyny, realizowanej w latach 2017-2022 w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwota dofinansowania wyniosła 1 110 938 zł. Celem projektu było zapełnienie luki badawczej, gdyż polska terminologia prawosławna nie doczekała się jak dotąd gruntownego opracowania, ani nawet przejrzystej i jasnej definicji. Dotychczasowe prace koncentrowały się na wąskich obszarach, takich jak ikonografia, obrzędowość, liturgika czy hagiografia.

O grancie pisaliśmy wcześniej na stonie https://www.uwb.edu.pl/aktualnosci/ponad-1-7-mln-zl-z-narodowego...