Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Data wydarzenia 16-10-2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

oraz Zarządzeniem nr 92 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

 


POBIERZ ZARZĄDZENIE nr 91


 POBIERZ ZARZĄDZENIE nr 92