Zasady ewaluacji działalności naukowej - relacja ze spotkania

Data wydarzenia 17-12-2019

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego byli gośćmi spotkania, jakie 17.12.2019 r. odbyło się w auli Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Szkolenie dotyczyło zasad ewaluacji jakości działalności naukowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku, pracownicy naukowi, jak również administracyjni naszej uczelni, a także przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Podczas spotkania poruszono szereg istotnych zagadnień dotyczących ewaluacji działalności naukowej. Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, wprowadził uczestników w tematykę szkolenia.

Wybrane zagadnienia zasad ewaluacji działalności naukowej przedstawił Bogdan Szkup, zastępca dyrektora Departamentu Nauki MNiSW.

Małgorzata Paszkowska z Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB szczegółowo przedstawiła system Polska Bibliografia Naukowa 2.0, który gromadzi informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Na bieżąco odpowiadała wraz z Sebastianem Fijałkowskim na pytania nurtujące pracowników uczelni. W związku z modernizacją systemu PBN i koniecznością dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – wprowadzonych zostało wiele zmian w organizacji i funkcjonowaniu systemu.

W drugiej części szkolenia eksperci odnosili się do pytań i postulatów uczestników spotkania.