Zasłużeni pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowani przez Senat uczelni

Data wydarzenia 30-01-2019

Podczas posiedzenia Senatu UwB w dniu 30 stycznia 2019, odbyła się uroczystość wręczenia „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” oraz nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu”. 

Ceremonię poprowadził dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia, natomiast wyróżnienia wręczył prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor uczelni.

„Medal Uniwersytetu w Białymstoku”, przyznany Uchwałą nr 2230 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 roku, odebrał prof. dr hab. Bazyli Poskrobko. Jak przypomniał dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prof. Poskrobko jest wybitnym polskim ekonomistą, czołowym specjalistą w zakresie ekonomiki środowiska. Ma ogromne zasługi dla rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania, z którym związany był od połowy lat osiemdziesiątych. Pod jego kierownictwem zostało zrealizowanych kilka opracowań naukowych i ekspertyz gospodarczych (głównie na potrzeby resortu ochrony środowiska). Należał do grona pracowników, których prace były najczęściej cytowane, wypromował wielu doktorantów i magistrów, wniósł istotny wkład w podnoszenie poziomu studiów doktoranckich (w latach 2012–2014 był ich kierownikiem). Na podkreślenie zasługuje też jego ogromne zaangażowanie w rozwój młodej kadry naukowej, której pomagał w pokonywaniu kolejnych stopni kariery zawodowej.

Tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” został przyznany Uchwałą nr 2231 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Podczas posiedzenia Senatu symboliczne tabliczki otrzymali: mgr Andrzej Branicki (Wydział Fizyki), prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz (Wydział Biologiczno-Chemiczny), prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski (Wydział Prawa), dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB (były pracownik Wydziału Historyczno–Socjologicznego), Regina Maria Sokołowska (administracja centralna).

Rektor UwB, prof. dr hab. Robert Ciborowski dziękował wyróżnionym za owocną pracę i wkład w rozwój uczelni. Wyraził nadzieję, że ich przykład będzie inspirował do równie aktywnego działania kolejnych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.