Zmiany klimatyczne tematem otwartego wykładu na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 26-10-2019

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki UwB zapraszają na wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza Różańskiego pt. "Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie?"

Wykład odbędzie się w sobotę, 26 października 2019 roku, o godz. 11.00 w sali 2011 Wydziału Fizyki w kampusie przy ul. Ciołkowskiego.

Ewolucja klimatu Ziemi, ingerencja człowieka w ziemski system klimatyczny oraz możliwości zahamowania dalszego wzrostu temperatury globalnej poprzez różne warianty modyfikacji bilansu radiacyjnego Ziemi – to najważniejsze problemy, jakie poruszy w swoim wystąpieniu prof. Różański. Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, gdzie kieruje Zespołem Fizyki Środowiska.


Informacja od organizatora