Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej na UwB
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej na UwB

Debaty z udziałem praktyków i wizyty studyjne w placówkach socjalnych - to wydarzenia zaplanowane na Wydziale ...

Dezinformacja - Inspiracja - Społeczeństwo. Konferencja naukowa
Dezinformacja - Inspiracja - Społeczeństwo. Konferencja naukowa

Zachęcamy do zgłaszania udziału w organizowanej przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Ogólnopolskiej Konfere...

Wobec niepodległości. Projekty kultury polskiej
Wobec niepodległości. Projekty kultury polskiej

Jaka powinna być polska kultura? To pytanie, w przededniu i tuż po odzyskaniu niepodległości, stawiało wielu t...

Nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej - kolejny etap realizacji inwestycji
Nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej - kolejny etap realizacji inwestycji

Uniwersytet w Białymstoku ogłosił przetarg na budowę gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na terenie kampusu przy...

UCO zaprasza na bezpłatne szkolenie z programowania kart graficznych (NVIDIA CUDA)
UCO zaprasza na bezpłatne szkolenie z programowania kart graficznych (NVIDIA CUDA)

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracow...

Collaboration and Mentoring Relationships in Higher Education: Promises and Challenges - Seminarium na WPiP
Collaboration and Mentoring Relationships in Higher Education: Promises and Challenges - Seminarium na WPiP

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w ...

Profesor Andrzej Mencwel opowie na Uniwersytecie w Białymstoku o zanikaniu kultury chłopskiej
Profesor Andrzej Mencwel opowie na Uniwersytecie w Białymstoku o zanikaniu kultury chłopskiej

Prof. Andrzej Mencwel - historyk literatury i kultury polskiej, krytyk, eseista i publicysta, 16 kwietnia 2018...

Podarowane minerały, skamieniałości, meteoryty i tektyty 
na wystawie w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym
Podarowane minerały, skamieniałości, meteoryty i tektyty na wystawie w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Do końca roku można oglądać w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym nową wystawę minerałów, skamieniałości, met...

Dni Wydziału Prawa 2018
Dni Wydziału Prawa 2018

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB wraz z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi ...