Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filologicznego

Data wydarzenia 21-06-2022

Wileńskie środowisko literackie, osobowości wileńskich badań filologicznych czy dziedzictwo filologii wileńskiej w kulturach środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich – to tylko niektóre z tematów międzynarodowej konferencji, jaka odbędzie się 21 czerwca. Organizują ją wspólnie badacze z Polski i Litwy.

Tytuł tego interdyscyplinarnego spotkania brzmi: „Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filologicznego (1795–1864). Osobowości – idee – dzieła – konteksty europejskie.” Zostało zorganizowane przez instytucje z Polski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku) oraz Litwy (wileńska Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego).

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja ma charakter jubileuszowy. Odbywa się w ramach Roku Romantyzmu Polskiego uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej, upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania prądu romantycznego w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej: część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Białymstoku, część połączy się online. W prelekcjach i dyskusjach weźmie udział kilkudziesięciu badaczy z Polski i Litwy. Obrady będą toczyły się w Książnicy Podlaskiej, w godzinach 9.00–20.00.

Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UwB.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.”

konferencja o romantykach - plakat