„Archeologia obszarów leśnych / The Archaeology of Woodlands”

Data wydarzenia 24-04-2018

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. odbyła się w Białowieży, w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja archeologiczna pt. „Archeologia obszarów leśnych / The Archaeology of Woodlands” zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku (Pracownię Archeologii Nieodległej Przeszłości IHiNP UwB), przy współpracy: School of Archaeology, Geography and Environmental Science University of Reading, European Association of Archaeologists, Association for Environmental Archaeology, Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, - Stowarzyszenia Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Olsztynie, Białowieskiego Parku Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku.

Konferencja została objęta patronatami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników z Polski i zagranicy, reprezentujących wszystkie wiodące ośrodki akademickie w Polsce, polskie służby konserwatorskie i leśne, w tym Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad oraz społeczni depozytariusze dziedzictwa kulturowego i naturalnego z obszaru Polski północno –wschodniej. Uczestnicy zagraniczni reprezentowali: Department of Archaeology, University of Reading (Wielka Brytania), University of Glasgow (Wielka Brytania), Department of Cross-Cultural and Regional Studies University of Copenhagen (Dania), Archaeological Department of National Museum of Bosnia and Herzegovina (Rumunia), University of Zagreb (Rumunia) i National Park “Belovezhskaya Pushcha” (Białoruś).

Obrady konferencji otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski. W imieniu gospodarza konferencji - Białowieskiego Parku Narodowego - jej uczestników powitał zastępca dyrektora BPN mgr inż. Aleksander Bołbot.

Tematyka konferencji dotyczyła: interdyscyplinarnych badań relacji: człowiek-las, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia antropopresji na naturalne zbiorowiska roślinne, badań archeologicznych prowadzonych współcześnie na obszarach leśnych z zastosowaniem narzędzi nieinwazyjnego rozpoznania stanowisk archeologicznych oraz ochrony konserwatorskiej i społecznej opieki nad dziedzictwem archeologicznych w lasach, w tym na obszarach przyrodniczo cennych (parkach narodowych i rezerwatach). Podczas konferencji przedstawionych zostało 55 referatów i posterów. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie interdyscyplinarnej monografii. Organizatorzy uzyskali propozycję jej druku w wydawnictwach: Cambridge Scholars Publishing oraz BAR Publishing.