Bazy danych patentowych

Data wydarzenia 07-10-2016

Pracownicy naukowo-badawczy stają niejednokrotnie przed problemem, jaki kierunek badań podjąć. Badania powinny być na tyle nowatorskie, aby zapewnić możliwość opublikowania rezultatów tych badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, jak również, w niektórych przypadkach, zakończyć się zgłoszeniem patentowym.

Rzecznik patentowy radzi by w procesie wyboru nowych kierunków badań posiłkować się informacjami na temat zgłoszeń patentowych i przyznanych praw ochronnych, dostępnych w międzynarodowych bazach. Poniżej znajdą Państwo linki do niektórych z nich:

https://worldwide.espacenet.com/

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index

https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents

Informacji o patentach można również szukać w wyszukiwarce Gogle:

https://www.google.com/patents

https://www.google.com/advanced_patent_search