Bezpłatne warsztaty "Zarządzanie badaniami naukowymi"

Data wydarzenia 22-09-2017
 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku w ramach kontynuacji cyklu szkoleń pt. "Rozwój kariery naukowej" organizuje warsztaty "Zarządzanie badaniami naukowymi".

 

Dla kogo: Naukowcy od początkującego (tj. doktoranci), do doświadczonego (tj. ze stopniem doktora do 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu)

Planowany termin realizacji: 20 października 2017

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych

Grupa szkoleniowa: max. 20 osób

Cel zajęć: przygotowanie uczestników do sprawnego i efektywnego zarządzania badaniami naukowymi - zarówno w kontekście ich planowania, realizacji, jak też komercjalizacji wyników. Celem jest również wskazanie ścieżek realizowania kariery naukowej zarówno w sektorze akademickim jak i poza Uczelnią, dzięki właściwym sposobom zarządzania.

Korzyści dla uczestników: podczas zajęć uczestnicy podsumują dotychczas wykorzystywane przez siebie sposoby zarządzania badaniami. Dokonają analizy efektów i określą szanse na komercjalizację wyników. Sporządzą wstępny plan wykorzystania i zarządzania badaniami naukowymi na przestrzeni najbliższych trzech lat.

Wstępny harmonogram zajęć:

1.       Zarządzanie badaniami - przyczyny, cele, strategie

2.       Właściwa organizacja pracy w zespole badawczym

3.       Zarządzanie zespołem badawczym

4.       Komercjalizacja wyników badań

5.       Wsparcie krajowe i zagraniczne w kontekście realizowanych badań

Prowadząca: mgr Agnieszka Grzegorczyk

Od lipca 2017 r. wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, na co dzień pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jest magistrem politologii i doktorantką w Zakładzie Systemów Politycznych UMCS w Lublinie, a także absolwentką Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Edukacyjnego CEL we Wrocławiu. Od lat związana z obszarem zarządzania projektami - zarówno w przestrzeni akademickiej, administracji publicznej jak również w sektorze prywatnym. Do swoich obszarów badawczych zalicza przede wszystkim przywództwo polityczne realizowane na szczeblu centralnym, a także przywództwo organizacyjne - obecne w każdej instytucji badawczej. Jako certyfikowana trenerka przeprowadziła ponad 130 godzin szkoleń, a także 360 godzin zajęć w ramach praktyk doktoranckich. Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem, wystąpieniami publicznymi, autoprezentacją, PR czy też doskonaleniem kompetencji przywódczych. Wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzają certyfikaty PRINCE 2 Foundation oraz PRINCE 2 Practitioner.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 05.10.2017 na maila: a.weglarz@uwb.edu.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!