„Cognitive Linguistics in the year 2019”

Data wydarzenia 26-09-2019

W dniach 26−28.09.2019 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku będzie gościł międzynarodową konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego pt. „Cognitive Linguistics in the year 2019”.

Coroczna konferencja PTJK stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń naukowych dla językoznawców kognitywnych z kraju i z zagranicy. Tematyka konferencji obejmuje między innymi następujące zagadnienia: gramatykę i semantykę kognitywną, metaforę i metonimię, semiotykę kognitywną i dyskurs multimodalny.

W tym roku w konferencji PTJK weźmie udział ponad 80 naukowców, a obrady uświetnią wykłady plenarne prowadzone przez profesorów: Alana Cienkiego (Vrije Universiteit Amsterdam), Dagmar Divjak (University of Birmingham), Jeannette Littlemore (University ofBirmingham) i Jordana Zlateva (Lund University).

Prezydent Miasta Białegostoku objął konferencję honorowym patronatem, a finansowo wspiera ją Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i program ministerialny „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.