CZŁOWIEK POGRANICZA - WYZWANIA HUMANISTYCZNEJ EDUKACJI

Data wydarzenia 16-05-2019

Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN oraz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej zapraszają do udziału w XIV konferencji naukowej z cyklu „Edukacja międzykulturowa".
 
Tematem konferencji będzie "Człowiek pogranicza – wyzwania humanistycznej edukacji". Odbędzie się ona 21-22 maja 2019r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Tegoroczna konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Edukacji Międzykulturowej działającą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku stanowi kontynuację cyklu rozpoczętego w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, konferencją w Ciechanowcu w 1994 roku. Przez minione 25 lat ośrodek białostocki za przyczyną swego lidera - profesora Jerzego Nikitorowicza i zbudowanego przez niego zespołu stał się jednym z ważniejszych miejsc w Polsce, w których podejmowano refleksję naukową skupioną wokół edukacji międzykulturowej. Tegoroczne spotkanie, podczas którego profesor Jerzy Nikitorowicz obchodzić będzie jubileusz 40 lat pracy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, stanowi ważny, symboliczny punkt w rozwoju zespołu stworzonego przez Profesora.   

Planowana konferencja – wyjątkowa z racji jubileuszu Profesora – będzie poświęcona refleksji skupionej wokół następujących kręgów tematycznych:  
- Twórczość i tożsamość człowieka nauki – humanizm w zdehumanizowanym świecie,
- Wielo- i międzykulturowość w refleksji pedagogicznej – wyzwania XXI wieku,
- Pogranicze – idea i człowiek w perspektywie pedagogiki i nauk pokrewnych,
- Kulturowe uwarunkowania procesu wychowania w sytuacji dynamizmu przemian współczesnego świata.Komitet Naukowy:
- prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki
- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
- prof. dr. hab. Stefan Kwiatkowski  
- prof. dr hab. Zbyszko Melosik  
- prof. dr hab. Barbara Kromolicka  
- prof. dr hab. Marek Konopczyński
- prof. dr hab. Mirosław Szymański
- prof. dr hab. Zenon Gajdzica  

Komitet Organizacyjny:
- prof. dr hab. Mirosław Sobecki
- dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB
- dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
- dr hab. Tomasz Bajkowski
- dr hab. Tomasz Sosnowski
- dr Joanna Sacharczuk – sekretarz
- mgr Urszula Namiotko – sekretarzKontakt w sprawie konferencji: konferencja.kem2019@gmail.comHonorowy Patronat Konferencji: JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN


Program konferencji do pobrania