eTwinning w białostockich przedszkolach i szkołach. Konferencja na UwB

Data wydarzenia 16-10-2018

eTwinnig, czyli unijny program promujący współpracę placówek edukacyjnych za pośrednictwem mediów elektronicznych, będzie tematem konferencji, jaka 19 października 2018 r. (piątek) odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Weźmie w niej udział ok. 100 osób - nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z Białegostoku oraz studentów.

Wdrażaniem eTwinningu w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jak informuje FRSE na swojej stronie internetowej, w ciągu ponad dziesięcioletniej realizacji programu włączyło się do niego już kilkanaście tysięcy placówek. Szkoły i przedszkola do nawiązania kontaktu z partnerskimi instytucjami wykorzystują technologie komunikacyjno-informacyjne, głównie internet. Tą drogą uczniowie się poznają, wspólnie uczą i razem cieszą z efektów pracy. Program umożliwia też doskonalenie zawodowe nauczycieli - realizacja projektów ułatwia nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. eTwinning jest łatwo dostępny – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do bezpiecznego rozpoczęcia i realizacji współpracy online są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net.

O pożytkach i doświadczeniach płynących z takiej współpracy będą mówić podczas konferencji naukowcy, nauczyciele i dzieci, które miały już okazję współpracować z rówieśnikami z zagranicy w ramach projektów eTwinningowych. Organizatorzy przygotowali nie tylko część teoretyczną. Do Białegostoku po raz pierwszy przyjedzie Mobilne Centrum Edukacyjne - to w nim nauczyciele będą uczyć się praktycznego wykorzystania narzędzi komunikacyjno-informacyjnych. Warsztaty z przygotowania i realizacji projektów w ramach programu eTwinning będą też mieli studenci pedagogiki z Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorami konferencji są Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objęli Dziekan WPiP, Prezydent Miasta Białystok oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Harmonogram konferencji:
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Konferencje/2018/e-Twinning%20-%20konferencja-plakat.pdf