IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych

Data wydarzenia 30-05-2019

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza studentów z kierunku Chemia Sądowa i Kryminalistyczna oraz kierunków pokrewnych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej IV Konferencji Młodych Chemików Sądowych.

Termin: 31 maja - 1 czerwca 2019 r.

Miejsce: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Ciołkowskiego, ul. Ciołkowskiego 1K

Celem Konferencji Młodych Chemików Sądowych jest integracja studentów oraz absolwentów kierunku i specjalizacji chemia sądowa i kryminalistyczna oraz specjalistów, a także naukowców z zakresu toksykologii i kryminalistyki. Szczególny nacisk podczas spotkania będzie położony na inspirację do współpracy różnych środowisk naukowych i rozwijanie pasji do nauki wśród młodych ludzi w zakresie chemii sądowej i kryminalistyki.

Zgromadzone audytorium stworzy możliwość prowadzenia wymiany poglądów i stanie się inspiracją do projektowania i realizowania nowych prac badawczych. Zostaną również zaproponowane wystawy firmowe i warsztaty praktyczne, na których młodzi Chemicy Sądowi będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą, którą dysponuje Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorami konferencji są: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CLKP w Warszawie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Program konferencji