Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”

Data wydarzenia 04-01-2019

Szanowni Doktoranci,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”, która w dniu 8 marca 2019 r. odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Na zgłoszenia do udziału w konferencji komitet organizacyjny czeka do dnia 6 stycznia 2019 r. Abstrakt nieprzekraczający 1 500 znaków, 5 słów kluczowych oraz dane autora: imię i nazwisko oraz afiliację należy przesłać w pliku docx, doc lub PDF na adres konfip@uwb.edu.pl. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Referaty przyjęte na Konferencję zostaną opublikowane w prasie prawniczej, w czasopismach: Eastern European Journal of Transnational Relations, Rzecznik Patentowy, Kwartalnik UPRP.

Udział czynny i bierny jest bezpłatny, zostanie potwierdzony certyfikatem.

Konferencja została objęta patronatem PIRP, UPRP, Rektora UwB, partnerem są także wydawnictwa Beck oraz Wolters Kluwer.

Więcej szczegółów pod adresem unikonferencje.pl.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawem własności przemysłowej oraz jego relacją z innymi dziedzinami!

Wszelkie pytania proszę kierować na adres konfip@uwb.edu.pl.


PLAKAT


W imieniu organizatorów

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UwB

Sekretarz Naukowy I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów