Konferencja z cyklu "Dzień z prawem pracy - prawo w praktyce"

Data wydarzenia 26-03-2019

Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UwB zaprasza na konferencję naukową z cyklu „Dzień z prawem pracy – prawo w praktyce” pt. „Ostatnie zmiany w prawie pracy. Kontrowersyjne aspekty. Najnowsze orzecznictwo”.

Termin: 4 kwietnia 2019 r., godz. 9:30

Miejsce: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, sala 314

Zamierzeniem konferencji będzie wprowadzenie uczestników w tematykę prawa pracy tak, aby przestało ono być jedynie teorią, a stało się praktyką. W związku z tym, prelegentami podczas wydarzenia będą specjaliści, którzy podzielą się praktycznymi uwagami dotyczącymi ostatnich zmian w regulacjach związanych z prawem pracy.

Celem konferencji będzie przedstawienie zmian, które zaszły w ostatnim czasie w prawie pracy oraz w regulacjach, które wejdą w życie w 2019 roku. Tematyka będąca przedmiotem wystąpień praktyków skoncentruje się wokół zmian dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy, dopuszczalnej krytyki pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także zmian podmiotowych w zakresie zrzeszania się oraz ochrony stosunku pracy w Ustawie o związkach zawodowych.Harmonogram:

9:30 – otwarcie konferencji przez Panią Prof. dr hab. A. Malarewicz-Jakubów, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pana Prof. dr hab. B.Cudowskiego, Kierownika Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Sesja pierwsza: przewodniczący sędzia Marta Kiszowara
9:45 – Sędzia Marta Kiszowara (Sąd Rejonowy w Białymstoku), Dopuszczalna krytyka pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
10:05 - dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny Lublin), Sprzeciw sumienia osób wykonujących zawody medyczne
10:25 - dr Joanna Banasiuk (Uniwersytet w Białymstoku), dr Ewelina Bobrus-Nowińska (Uniwersytet w Białymstoku), Utwór pracowniczy – wybrane aspekty autorskoprawne i podatkowe

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja druga: przewodniczący dr Karol Łapiński
11:15 – Nadinspektor pracy dr Karol Łapiński (Okręgowy Inspektorat w Białymstoku, radca prawny), Wybrane znowelizowane od 01.01.2019 r. regulacje prawa pracy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
11:35 - dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku), KPC a prawo pracy czyli czy pracownik i pracodawca mają lepiej?
11:55 - dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (Uniwersytet w Białymstoku), Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja trzecia (doktorancka): przewodniczący dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska
13:00 - mgr Jolanta Drobot (Uniwersytet w Białymstoku), Szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy według orzecznictwa
13:10 - mgr Michał Brodecki (adwokat, Uniwersytet w Białymstoku), Wolność zrzeszania się oraz ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych po 1.01.2019 r.
13:20 - mgr Michał Małyszko (Uniwersytet w Białymstoku), Zasady dotyczące stosunków pracy nauczycieli akademickich po nowelizacji - wybrane zagadnienia.

Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji