Międzynarodowa dyskusja o wyzwaniach w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0.

Technologiczne wyzwania Przemysłu 4.0, sztuczna inteligencja, rola sieci w kształtowaniu ekosystemu Przemysłu 4.0, cyfryzacja procesów innowacyjnych czy bezpieczeństwo danych – m.in. takie tematy zostały poruszone podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania w Zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0”, którą zorganizował Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w dniach 23-24 czerwca. Wzięło w nim udział ok. 170 osób (w formie stacjonarnej oraz zdalnej) z kraju i z Europy (Austria, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Ukraina).

Konferencja pozwoliła na diagnozę aktualnego stanu wiedzy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na temat wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję przemysłową. Uczestnicy mieli możliwość zestawienia wiedzy teoretycznej z praktyką, a także poznania dobrych praktyk z zagranicy.

Prelegenci poruszali tematy dotyczące m.in.: technologicznych wyzwań Przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji, roli sieci w kształtowaniu ekosystemu Przemysłu 4.0, cyfryzacji procesów innowacyjnych, bezpieczeństwa danych, cyfrowej transformacji w marketingu, barier w rozwoju Przemysłu 4.0, nowych zespołów – Human Robot Team, strategii rozwoju miast w kontekście Gospodarki 4.0.

Podczas konferencji można było „dotknąć” technologii Przemysłu 4.0, dzięki dostępnym demonstratorom. Dostępne były m. in: stanowisko wirtualnej konfiguracji pojazdu, model miniaturowej linii produkcyjno-transportowej, model wirtualnej platformy targowej VR KOM EXPO, roboty usługowe PUDU: BellaBot oraz KettyBot, demonstracja procesu produkcyjnego z uwzględnieniem autorskich rozwiązań dotyczących rejestracji produkcji, działu utrzymania ruchu oraz analityki danych.