Naród i regiony w literaturze. Konferencja na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 24-04-2018

„Regionalizm jest dzisiaj hasłem dnia” - pisał w 1918 roku Aleksander Patkowski. Czy jest tak również sto lat później? Nad tym zastanawiać się będą uczestnicy konferencji pod hasłem „Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI w.)”. Naukowe spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wezmą w nim udział badacze z całej Polski, m.in. z Katowic, Warszawy, Olsztyna, Poznania i Zielonej Góry.

To już VII z cyklu sesji organizowanych w różnych ośrodkach akademickich kraju w ramach projektu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”. Prelegenci podejmą refleksję nad relacjami między tym, co regionalne i narodowe, bazując na literaturze różnych obszarów Polski: Śląska, Mazur, Kaszub, Podlasia. Podczas białostockiego spotkania mowa będzie między innymi o kształtowaniu przez piśmiennictwo poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  narodowych fobiach czy obrazie przestrzeni wielokulturowej w literaturze.

Organizatorami konferencji są Zespół Badań Regionalnych, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Galeria Arsenał.
Wykładom i dyskusjom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani.