Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW

Data wydarzenia 27-06-2017
26 czerwca 2017 roku MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w ramach dwóch modułów: „Uniwersalia” 2.1 i „Uniwersalia” 2.2.

Przedmiotem konkursu w ramach modułu „Uniwersalia” 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Przedmiotem konkursu w ramach modułu „Uniwersalia” 2.2. jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Wnioski o finansowanie projektów, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF od dnia 26 czerwca 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.