"Otwarta nauka przy kawie i herbacie" - Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza

Data wydarzenia 21-10-2019

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki redakcja Repozytorium UwB zaprasza na nieformalne spotkania, podczas których przy kawie i herbacie będziecie mogli podyskutować o otwartym dostępie i otwartej nauce!

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB gromadzi i upowszechnia dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni.

Open Access (pol. Otwarty Dostęp) to międzynarodowa inicjatywa zakładająca bezpłatne, pełnotekstowe udostępnianie efektów pracy naukowej w Internecie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Ze względu na prawa dostępu wyróżnia się: bezpłatne publikacje w otwartym dostępie (otwarty dostęp gratis) i publikacje pozbawione zbędnych ograniczeń prawnoautorskich i licencyjnych (otwarty dostęp libre). Ruch działa w imieniu całej społeczności naukowej, nie wyróżnia poszczególnych dyscyplin i apeluje do przedstawicieli różnych specjalności.

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania - przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu. W Polsce obchody Tygodnia Otwartej Nauki koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszająca instytucje naukowe, kulturalne i organizacje non-profit.