Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny - konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej

Data wydarzenia 27-06-2017
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny w dniach 29-30 czerwca 2017 r.
 
 
Miejsce konferencji: kampus Uniwersytetu w Białymstoku, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, aula 1056 (parter), ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok.

 

 
 

Komitet naukowy

 1. prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii
 2. prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii
 3. dr hab. Anna Kamler, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Katedra Książki i Historii Mediów
 4. dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektor Biblioteki UKSW
 5. dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB, Uniwersytet
  w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Biblioteko-znawstwa
 6. dr hab. Dariusz Grygrowski, Uniwersytet Warszawski, Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury
 7. dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 8. mgr Halina Brzezińska-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 
 

Komitet organizacyjny

 1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 2. mgr Mirosława Roszczyc, Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 3. mgr Agnieszka Frankowska
 4. mgr Hanna Kościuch
 5. mgr Anna Zofia Szumieluk
 6. mgr Wiesław Wróbel
 7. mgr Jolanta Żochowska
 
 PROGRAM KONFERENCJI

29 czerwca (czwartek)

 
8.00-8.50 Rejestracja uczestników konferencji
8.50-9.00 Uroczyste otwarcie konferencji 
9.00-9.20 Referat inauguracyjny: Formy wspierania bibliotek w Polsce na przestrzeni wieków – mecenat indywidualny, społeczny, państwowy – dr Katarzyna Zimnoch, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Sesja I
Fundraising biblioteczny - wprowadzenie
 
Prowadzenie – prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
 
9.20-9.40 Czy ja też mogę zostać fundraiserem? ABC dla bibliotekarzy
– mgr Monika Curyło, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
9.40-10.00 Etyczne aspekty sponsoringu i fundraisingu bibliotecznego (wychodząc od Ladewiga) – dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw., Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
10.00-10.20 Zarządzanie informacją – dobrze zainwestowane pieniądze biblioteki – dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
10.20-10.40 Strona internetowa biblioteki i jej system zintegrowany jako narzędzia pozyskiwania dodatkowych funduszy – dr hab. Dariusz Grygrowski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 
10.40-11.00 Wypłata wynagrodzenia z tytułu public lending right
– dr hab. Wanda A. Ciszewska, Instytut Informacji Naukowej
i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
11.00-11.20 Wystąpienie przedstawiciela EBSCO
 
 
11.20-11.40 Wystąpienie przedstawiciela ALEPH Polska
 
11.40-12.10 Przerwa na kawę
 
 
 
Sesja II
 
Strategie finansowania bibliotek akademickich
 
Prowadzenie – prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak
 
12.10-12.30 Fundraising biblioteczny jako nowa perspektywa finansowania rozwoju bibliotek akademickich – dr inż. Jacek Willecki, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej
 
12.30-12.50 Źródła dochodów bibliotek akademickich oraz inne wskaźniki finansowe w projekcie AFBN (Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych) – mgr Lidia Derfert-Wolf, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
mgr Marek M. Górski, Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 
12.50-13.10 Grzechy główne bibliotek aplikujących o fundusze ze środków ministerialnych – dr hab. Małgorzata Kowalska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
 
13.10-13.30 Czy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania biblioteki to szansa na jej rozwój? – mgr Violetta Perzyńska, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego, AWF Warszawa
 
13.30-13.50 Analiza strategiczna fundraisingu w bibliotece akademickiej – wybrane przykłady – mgr Edyta Kołodziejczyk, Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 
13.50-14.10 Wystąpienie przedstawiciela Elibron

14.10-14.30 Wystąpienie przedstawiciela H+H Software GmbH
 
14.30-15.00 Dyskusja
 
15.00-16.00 Przerwa na obiad
 
16.15 Wyjazd do Tykocina
 
17.00-19.00 Zwiedzanie miasta
 
19.00-22.00 Uroczysta kolacja
 

30 czerwca (piątek)

 
Sesja III
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych przez biblioteki akademickie
 
Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW
 
9.00-9.20 Ale skąd wziąć na to „kasę”...? czyli o dylematach dyrektora biblioteki akademickiej. Studium przypadku – dr Stanisław Skórka, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 
9.20-9.40 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako grantobiorca: sukcesy i porażki – mgr Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie
 
9.40-10.00 Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych
– mgr Agata Czerska, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 
10.00-10.20 Opłaty w bibliotece – źródło stałego dochodu czy istotny problem – mgr Katarzyna Rutkowska, mgr Joanna Putko, Biblioteka Politechniki Białostockiej
10.20-10.40 Wybrane aspekty gospodarki finansami w Bibliotece Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego – Lilia Gorbunova, Biblioteka Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego
 
10.40-11.00 Wystąpienie przedstawiciela IBUK Libra
 
11.00-11.20 Wystąpienie przedstawiciela Arfido Sp. z o.o.
 
11.20-11.50 Przerwa na kawę
 
Sesja IV
Finansowanie bibliotek publicznych i pedagogicznych
 
Prowadzenie – dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB
 
11.50-12.10 Rola dotacji budżetowych i pozabudżetowych
w działalności bibliotek publicznych – dr Barbara Budyńska, Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
 
12.10-12.30 Środowiskowe funkcje bibliotek publicznych i ich wpływ na finansowanie bibliotek – mgr Małgorzata Jezierska, Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
 
12.30-12.50 Budżet obywatelski a biblioteka publiczna.  Analiza wniosków na przykładzie Łodzi – dr Zbigniew Gruszka, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
12.50-13.10 Fundraising biblioteczny na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku – mgr Anna Krawczuk, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 
13.10-13.30 Wystąpienie przedstawiciela Digital Document Professionals


13.30-13.50 Wystąpienie przedstawiciela Clarivate Analytics

13.50-14.20 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

14.20-15.20 Przerwa na obiad

 

17.00-21.00 Spektakl pt. ”Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Po spektaklu uroczysta kolacja w foyer teatru.