Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Data wydarzenia 27-09-2016

Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ZAPRASZA MŁODYCH UCZONYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE START (KONKURS 2017).

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 ZŁ. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznane zostaną również WYRÓŻNIENIA wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu W TRZECH OBSZARACH DZIEDZINOWYCH: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w KONKURSIE O STYPENDIUM IM. PROF. BARBARY SKARGI. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie kryteriów opisanych w „Instrukcji przygotowania wniosku”.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z _Regulaminem Programu Start _i _Instrukcją przygotowania wniosku _umieszczonymi na stronie programu. [http://www.fnp.org.pl/oferta/start/] Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu. ZGODNIE Z NOWYM REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄCYM KANDYDATÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W NAJBLIŻSZYM KONKURSIE STYPENDIUM MOŻNA OTRZYMAĆ TYLKO RAZ.

Wnioski w konkursie START 2017 można składać od 23 września do 31 października 2016r.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami na temat programu:

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/