Relacja z konferencji „Środowisko – nauka – odpowiedzialność”

Data wydarzenia 19-06-2019

14 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „ŚRODOWISKO–NAUKA-ODPOWIEDZIALNOŚĆ”. W obradach wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym partnerzy samorządowi, przedstawiciele instytucji publicznych oraz eksperci z różnych dziedzin naukowych.

Tematem przewodnim konferencji była gospodarka odpadami oraz zadania związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Poruszono na niej m.in. kwestie problemów dotyczących kondycji środowiska na świecie, w Polsce i województwie podlaskim. Obradujący zaprezentowali także najnowsze rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami i monitoringu środowiska oraz omówili możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w tych sferach. Podczas konferencji przedstawiono także najlepsze przykłady działań proekologicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw służących ochronie i monitoringowi środowiska.

Jednym z priorytetów konferencji było wzmocnienie relacji instytucji badawczych z partnerami samorządowymi oraz instytucjami zarządzającymi ochroną i monitoringiem środowiska. Dzięki temu udało się w znaczącym stopniu wzmocnić dialog międzysektorowy o kondycji środowiska naturalnego. Podczas konferencji nie zabrakło także żywych i merytorycznych dyskusji wokół trudnych kwestii związanych z gospodarką odpadami, w której głos zabrali eksperci reprezentujący różne stanowiska.

Konferencja obejmowała 3 sesje tematyczne, w trakcie których 13 ekspertów przedstawiło referaty problemowe poświęcone stanowi środowiska naturalnego, problemom gospodarki odpadami oraz uwarunkowaniom Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W trakcie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem 10 ekspertów: naukowców, samorządowców oraz przedsiębiorców. Sesja pierwsza została poświęcona 100-leciu istnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gościem honorowym była Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Izabela Nowak.

Kolejna edycja konferencji planowana jest na czerwiec 2020 roku.


Organizatorami konferencji byli: Instytut Chemii UwB, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.

Partnerami Konferencji byli: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Patronatu honorowego udzielili: Ministerstwo Środowiska, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Patronatem medialnym i opieką medialną przedsięwzięcie objęło Polskie Radio Białystok oraz TVP3.