„Smart City Summit 2019. Miasta szczęśliwe” - konferencja na UwB

Data wydarzenia 03-10-2019

Człowiek w centrum idei smart city, zielona infrastruktura, technologie służące człowiekowi to tylko wybrane tematy II Smart City Summit Miasta szczęśliwe.

„Smart City Summit 2019. Miasta szczęśliwe” to II edycja konferencji organizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Klaster InfoTech oraz Fundację Resursa Podlaska.

Dwudniowe (3–4 października) spotkanie naukowców, praktyków, samorządowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych odbędzie w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest partnerem konferencji. Ideą przewodnią tegorocznego wydarzenia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak technologia może zmienić nasze miasta i nasze życie na lepsze? Uczestnicy koncentrować się będą wokół pięciu obszarów: człowiek, technologia i środowisko, przestrzeń, współrządzenie, strategia.

Pierwszą sesję konferencji – pod hasłem #człowiek - otworzy dr Dorota Sikora – Fernandez z Uniwersytetu Łódzkiego, która przekona uczestników, że w centrum wszelkich działań i idei smart powinien stać człowiek i jego potrzeby. Ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego poprowadzi także dyskusję panelową, w której udział zapowiedział m.in. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Sesję #technologia i #środowisko otworzy analiza jakości życia w wybranych polskich miastach autorstwa dr Doroty Wyszkowskiej, reprezentującej Uniwersytet w Białymstoku i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Dyskusję zamykającą sesję poprowadzi Jarosław Antychowicz, prezes zarządu Infinity Group – firmy tworzącej klaster InfoTech. Do debaty dołączy m.in. Stefan Cylwik, prezes startup’u Broomee.

Sesja #przestrzeń rozpocznie się od wystąpienia dr hab. Barbary Szulczewskiej, prof. SGGW, członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, które będzie poświęcone zielonej infrastrukturze. Bez niej trudno wyobrazić sobie nowoczesne, przyjazne miasto. O białostockich doświadczeniach opowie zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk, odpowiedzialny za planowanie przestrzenne w białostockim magistracie.

Drugi dzień (4 października) konferencji rozpocznie sesja #współrządzenie. Adam Kruczek, współautor „Human Smart City – Podręcznik dla Samorządów” zastanowi się, czy miasto inteligentne to jednocześnie miasto ludzi zadowolonych. Poprowadzi także debatę, w której głos zabierze m.in. Artur Ratuszyński, doradca Prezydenta Szczecina ds. strategii i rozwoju.

Tematem ostatniej sesji będzie #strategia. Sławomir Wilczyński, reprezentujący Polski Komitet Normalizacyjny, przedstawi narzędzia, które pozwolą ocenić, czy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są efektywne. Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, poświęci swoje wystąpienie budowaniu strategii inteligentnego i szczęśliwego miasta. W debacie podsumowującej ostatnią sesję weźmie udział m.in.  Adam Kamiński, koordynator klastra InfoTech.


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja na stronie internetowej.

Więcej informacji o programie konferencji i prelegentach znajduje się na stronie internetowej oraz w wydarzeniu na Facebooku - Smart City Summit 2019 – Miasta Szczęśliwe.


Patronat nad wydarzeniem objęła Unia Metropolii Polskich i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Partnerzy: Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Intratel, Dell EMC.

Sponsorzy: BIT S.A., Lohr.

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Portal Samorządowy, Bialystok Online