Teoria ewolucji w badaniach biologicznych

Data wydarzenia 26-09-2016

W dniach 25-28 września 2016 roku w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się Polish Evolutionary Conference - Polska Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Spotkanie organizowane jest po raz czwarty (po raz pierwszy w Białymstoku), pod auspicjami Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja zgromadzi ponad 100 uczestników z Polski i zagranicy, w tym ze Szwecji, USA, ale także z RPA oraz Trynidadu i Tobago. W ciągu 2 dni obrad będą oni mieli okazję do wysłuchania ponad 30 referatów, których wspólnym mianownikiem będzie zastosowanie teorii ewolucji do objaśniania zjawisk biologicznych.

Główny referat plenarny wygłosi prof. Jan Nedergaard z Uniwersytetu Szokholmskiego - światowej sławy badacz zajmujący się przemianami energetycznymi zachodzącymi w brunatnej tkance tłuszczowej. Tkanka ta jest miejscem produkcji ciepła u ptaków i ssaków, a jak się niedawno okazało, może mieć również istotne znaczenie w regulacji masy ciała u ludzi.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy zapoznają się z programami badawczymi prowadzonymi w Stacji Terenowej Instytutu Biologii UwB w Gugnach i będą mieli okazję podziwiać przyrodę Doliny Biebrzy.

Obrady będą odbywały się w języku angielskim. Szczegóły programu można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Biologii UwB pod adresem: http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/program-pec-2016/