Więcej czasopism naukowych UwB w ministerialnym wykazie

15 związanych z Uniwersytetem w Białymstoku czasopism naukowych znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Najnowszy komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu datowany jest na 1 grudnia 2021 r.

W porównaniu z poprzednią listą (z lutego 2021) 8 czasopism ma wyższą punktację. Do najwyżej punktowanych należą Białostockie Studia Prawnicze (140 pkt., poprzednio – 100), Miscellanea historico-iuridica (obecnie 100 pkt., było 20) oraz Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (100 pkt., poprzednio 40).

Do wykazu wróciły: Studia Podlaskie (20 pkt.) oraz Parezja (20 pkt.)

- To dla naszej uczelni ważna i dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście przyszłej ewaluacji, w której publikacje naukowe i ich punktacja odegrają istotną rolę - podkreśla prof. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

Pełny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych można znaleźć na stronie internetowej MEN.