Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0

W dniach 23-24.06.2022 r. Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0”. Spotkanie będzie realizowane w trybie hybrydowym.

Celem Konferencji jest rozpoznanie obszarów badawczych w porozumieniu z interesariuszami (biznes, administracja, społeczeństwo) i integracja wokół nich naukowców w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. Z racji na obecność przedstawicieli różnych sektorów, w tym sektora publicznego, Konferencja ma także wywołać dyskusję i nakreślić obszary wsparcia w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, wzmacniając możliwości przygotowania rozwiązań i projektów dotyczących rozwoju Gospodarki 4.0 w Polsce.

Konferencja połączy naukę, biznes i administrację w 8 obszarach tematycznych:

  • Kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników gospodarki 4.0​
  • Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii​
  • Transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe w gospodarce 4.0​
  • Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży​
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw, klastrów, regionów a wyzwania gospodarki 4.0​
  • Społeczne wyzwania gospodarki 4.0
  • Smart city, smart village
  • Struktury sieciowe - kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencje relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja)

Każdy z uczestników Konferencji będzie miał szansę „dotknąć” najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki prezentacji demonstratorów technologii Przemysłu 4.0 podczas trwania Konferencji, a także na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego – wdrażających i stosujących technologie Przemysłu 4.0.

Do wypróbowania demonstratorów technologii drugiego dnia Konferencji (24.06.2022r.) zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Opis stanowisk demonstracyjnych można znaleźć pod linkiem: https://zarzgosp40.uwb.edu.pl/index.php/stanowiska-demonstracyjne-4-0/

Konferencja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”


Szczegółowy program konferencji


 transmisje online dostępne są na stronie www.zarzgosp40.uwb.edu.pl