XIV międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "Current Environmental Issues-2019"

Data wydarzenia 24-09-2019

W dniach 24-26.09.2019 na Uniwersytecie w Białymstoku odbywa się konferencja "Current Environmental Issues - 2019".

Jej organizatorem są: Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Wydział Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały w Grodnie, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polska Akademia Nauk - oddział w Olsztynie i Białymstoku oraz Instytut Kronenberga. Wcześniejsze edycje konferencji miały miejsce w Grodnie. W tym roku, jako wynik współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały w Grodnie, jest organizowana po raz pierwszy w Białymstoku.

W trakcie konferencji prezentowane są wystąpienia dotyczące współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju. Główną ideą konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie lokalnego i globalnego wymiaru zagrożeń środowiska naturalnego, a także budowanie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej w zakresie działań proekologicznych. Uczestniczą w niej naukowcy z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Indii, Pakistanu, Polski - łącznie około 90 osób.

Konferencja jest platformą do podjęcia międzynarodowej dyskusji pomiędzy naukowcami zajmującymi się ochroną środowiska, ekologami oraz przedstawicielami instytucji państwowych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby przyrodnicze (gospodarstwa rolne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi) na temat sposobów zapewnienia jak najbardziej efektywnych sposobów ochrony przyrody.

Więcej informacji na stronie internetowej.