XIX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego

Data wydarzenia 24-06-2022

W dniach 24-26 czerwca 2022 r. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB odbędzie się XIX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego.
Głównym tematem tegorocznego Forum będą wybitne postacie historyczne Ameryki.

Obrady, w których weźmie udział blisko 40 badaczy z Polski i z zagranicy, będą toczyły się w sali 108A WHiSM (Plac NZS 1).

Patronatem medialnym wydarzenie objęły TVP 3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok.


program Forum