„Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”,

Data wydarzenia 24-06-2022

Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizują VII Konferencję „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”. Spotkanie odbędzie się dniach 24-25 czerwca br., w budynku Wydziału Chemii przy ul. Ciołkowskiego. Konferencja wpisuje się w obchody jubileuszu XXV-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie objął honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Robert Ciborowski.

Jak informuje prof. dr hab. Stanisław Witkowski tematyka Konferencji dotyczy zagadnień  z różnych działów chemii, a także dziedzin pokrewnych, zajmujących się syntezą oraz badaniami strukturalnymi związków biologicznie czynnych w odniesieniu do różnych aspektów ich biologicznego działania. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli wybitni specjaliści z szeregu ośrodków krajowych.

W ramach Konferencji odbędzie się sesja specjalna poświęcona osiągnięciom prof. Jacka Morzyckiego, uznanego specjalisty w zakresie syntezy produktów naturalnych.