Dr Marta Skowron Volponi z UwB stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Marta Skowron Volponi z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku znalazła się w gronie laureatów tegorocznego konkursu stypendialnego START organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Otrzyma roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, realizowanym przez FNP od 28 lat. Jak można przeczytać na stronie Fundacji, jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Dr Marta Skowron Volponi jest entomologiem, pracuje w Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów (Katedra  Zoologii i Genetyki). W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim zjawiskiem mimikry batesowskiej. Obecnie bada mimikrę u motyli z rodziny przeziernikowatych, które imitują owady z rzędu błonkówek. 

- Fakt, że motyle te przypominają osy, czasem pszczoły lub trzmiele z wyglądu, został opisany przez entomologów już dawno. Ja przyglądam się także innym aspektom mimikry. Na potrzeby swojej pracy doktorskiej badałam trajektorie, sposób ich lotu i porównywałam go z torami lotu błonkówek. Nowością są też realizowane przeze mnie badania akustyczne i chemiczne. Sprawdzam, czy podczas lotu motyle przezierniki brzmią podobnie jak błonkówki, a także jaki jest skład wosków powierzchniowych u obu grup owadów – wyjaśnia dr Marta Skowron Volponi.

Stypendystka realizowała już badania m.in. w Malezji i Tajlandii. Teraz będzie przyglądać się polskim motylom z rodziny przeziernikowatych. Na trzyletni projekt badawczy dostała w ubiegłym roku grant w konkursie SONATINA Narodowego Centrum Nauki. Realizuje go na Uniwersytecie w Białymstoku, we współpracy z Uniwersytetem w Turynie, gdzie spędzi pół roku analizując parametry akustyczne nagrań zrealizowanych w Polsce.

- Wyniki moich badań mogą być użyteczne także w kontekście zachowań niektórych owadożerców. Dla oceny, na ile strategie imitacyjne owadów pozwalają im skutecznie odstraszyć lub zmylić drapieżniki, będę przeprowadzać eksperymenty behawioralne z ptakami, badać ich percepcję motyli z rodziny przeziernikowatych – dodaje dr Marta Skowron Volponi.

Dzięki stypendium START badaczka będzie miała możliwość wyjazdu na staż naukowy do wybranej jednostki badawczej. Jak zapowiada, będzie to Uniwersytet Kalifornijski w Riverside.

Stypendia START otrzyma stu najzdolniejszych naukowców z całej Polski, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy na to w sumie blisko 3 mln zł.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej.

zdjęcie z archiwum prywatnego (fot. Paolo Volponi)