Współpraca międzynarodowa

Odessa

Narodowy Uniwersytet Odeski im. I.I. Miecznikowa


Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Filologiczny (filologia polska)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Students Mobility Center, e-mail: students_exchange@onu.edu.ua, erasmus.onu.edu.ua