Biuro Karier
Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

 

 miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B

liczba osób w grupie: 12-16

 * Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączniki dostępne na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

________________________________________________________  

I.TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB

CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.

(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: WTOREK 8 lub 15 X 2019 / CZWARTEK 10 lub 17 X 2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

________________________________________________________  

II.B1 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

PONIEDZIAŁEK 16:30-18:50 +/- 15 min (podręcznik: English File Fourth Edition Intermediate, koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: PONIEDZIAŁEK w drugiej połowie października

________________________________________________________ 

III.TELC B2 JĘZYK ROSYJSKI (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

ŚRODA 16:45-19:05 +/- 15 min 

(podręcznik  + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr A. Kulik (a.kulik@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: Środa 16:45-19:05 16.X lub 23.X.2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC,

a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do i

nnych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

 

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2020 r.

Cena egzaminu: ok. 500 zł ( ostateczna cena zależna od ilości chętnych )

Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

 

OPŁATY:

 I rata (300 zł) - początek października 2019 r.

II rata (300 zł) - początek stycznia 2020 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 450 zł, II rata – 450 zł)

 

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu:imię i nazwisko,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 12 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie.

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: imię i nazwisko,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

 

 

Pliki do pobrania:

ANG_B1_formularz_zgloszeniowy2019,20