Biuro Karier
Aktualności

Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Niech będzie on wypełniony spokojem
i niesie ze sobą odpoczynek w radosnej atmosferze.
Dziękując za dotychczasową owocną współpracę
życzymy Państwu siły i energii do realizacji
nowych pomysłów oraz wielu sukcesów
i zadowolenia z podjętych wyzwań.
 
Pracownice Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

W piątek 3 grudnia 2021 r. Centrum jest nieczynne.
Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez facebooka.

 
 Uwaga Studenci. W środę, 1 grudnia 2021 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie. 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych
 
Informujemy, że wnioski (o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę) będą dostępne na USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH od 21.10.2021 r. godz. 00.01.
Dokumenty do stypendium dla osób niepełnosprawnych (wydruk z USOS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i kwestionariusz rejestracyjny) w wersji papierowej przyjmujemy w Centrum do dnia 3.11.2021 r. do godz. 14.30.
 
Ważne! Należy wcześniej skontaktować się z Centrum w sprawie umówienia spotkania.
Osoby nieumówione nie będą przyjmowane!

Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta...
 
Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia:
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
a blask gwiazd przypomina, że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.
W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
 
Pracownice Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
 

Uprzejmie informujemy, że
Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych będzie nieczynne w terminie 24 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021. Zapraszamy w Nowym Roku!

Stypendia dla osób niepełnosprawnych
 
Informujemy, że wnioski (o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę) będą dostępne na USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH od 19.10.2020 r. godz. 00.01.
Dokumenty do stypendium dla osób niepełnosprawnych (wydruk z USOS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i kwestionariusz rejestracyjny) w wersji papierowej przyjmujemy w Centrum do dnia 3.11.2020 r. do godz. 14.30.
Ważne! Należy wcześniej skontaktować się z Centrum w sprawie umówienia spotkania.
Osoby nieumówione nie będą przyjmowane!

 

Zapraszamy naszych Studentów do udziału w projekcie:

Fundacja ARI ARI oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski zapraszają do udziału w projekcie:
„Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”


Jesteś osobą:
• niepracującą,
• niepełnosprawną z tytułu narządy wzroku (stopień znaczy lub umiarkowany 04-O),
• zamieszkałą na terenie woj. Podlaskiego,
• w wieku 18- 60 kobiety i 18 – 65 mężczyźni.

W ramach projektu oferujemy:
• Opieka mentora – psychologa , spotkania z prawnikiem, logopedą;
• Wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych z opiekunem (4 dni);
• Wyjazdowe warsztaty z podniesienia kompakcji życiowej i samodzielnego funkcjonowania (4 dni );
• Nauka orientacji przestrzeń ( biała laska dla każdego uczestnika) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do poruszania się;
• Spotkania z doradcą zawodową i pośrednikiem pracy;
• Wyjazdowe kursy komputerowe z certyfikatem (120 godzin) ;
• Wjazdowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internatu (4 dni) ;
• Wsparcie kompetencji zawodowych – kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym: Grafika komputerowo , Tworzenie baz danych, Sekretarz/Sekretarka, Pracownik obsługi biura, Telemarketer, Projektowanie i zarządzanie stronami www ;
• Stypendium szkoleniowe dla UP w wybranych kursach zawodowych;
• Płatne (3-miesięczne) staże zawodowe– wynagrodzenie 1271,88 zł/miesiąc.
Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Elastyczne podejście do każdego Uczestnika, Opiekę trenerów i wolontariuszy
Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń


Biuro projektu:
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
Ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
Tel. tel. kom. 603 350 140, tel. (85) 732 – 42 – 83, e-mail: pznbial@wp.pl
Koordynator Rafał Gawkowski

Projekt współfinansowany jest ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

 


 


Szanowni Państwo, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła w załączeniu pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Fundusz chce rozpropagować w środowisku osób niepełnosprawnych i na uczelniach informację o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne.

Z poważaniem,
Krzysztof Kaca

 


Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2019/2020 przypominamy o kilku istotnych kwestiach:

 1. Zmianie ulega system pomocy materialnej – zmienią się zasady składania wniosków na poszczególne stypendia (szczegółowe informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronach internetowych UwB i poszczególnych Wydziałów),
 2. Dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności istnieje możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (informacje w starostwach powiatowych adekwatnych do miejsca zamieszkania),
 3. Zmianie uległy struktury Uczelni- zmiana nazw wydziałów i struktury Uczelni (więcej informacji https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/senat-uniwersytetu-w-bialymstoku-uchwalil-nowy-statut-i-pozytywnie-zaopiniowal-nowa-strukture-organizacyjna-uczelni/8433202e),
 4. Przypominamy o możliwości korzystania z darmowej kserokopiarki po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia wystawianego w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych,
 5. Informujemy, że zmianie uległy zasady dostarczania zwolnienia lekarskiego z zajęć Wychowania fizycznego –
  od roku akademickiego 2019/2020 zwolnienia należy okazywać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych do 14 dni od rozpoczęcia semestru w trakcie którego odbywają się zajęcia W-F. Student zwolniony z w/w zajęć ma obowiązek zrealizować jeden z 2 przedmiotów alternatywnych,
 6. Od roku akademickiego 2019/2020 zmieniają się zasady ubiegania się o Indywidualną Organizacje Studiów
  z powodów zdrowotnych oraz urlopy dziekańskie z powodów zdrowotnych. Podanie wraz z dokumentacja medyczną należy dostarczyć do Pełnomocnika osób niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii,
 7. Zapraszamy także na naszego facebooka:
  https://www.facebook.com/UwB-Centrum-Wsparcia-Student%C3%B3w-i-Doktorant%C3%B3w-Niepe%C5%82nosprawnych-105402094175751/

Zapraszamy do kontaktu!

  Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości od 17 zł/godzinę. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89

 Możliwość dofinansowania do studiów
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podjęły naukę na poziomie ponadlicealnym.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl.