Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 


Ośrodek Kultury Chińskiej i Współpracy Międzykulturowej

Kontakt:

adres e-mail: centrum.wspolpracy@uwb.edu.pl