Współpraca międzynarodowa

Osz

Uniwersytet Państwowy w Osz


Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Filologiczny (filologia polska)