Pełnomocnik Kierownika SPNJO   ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Barbara Rudziak 

b.rudziakon@uwb.edu.pl